Souhlas se zpracováním osobních údajů

 Pro výběrové řízení bude společnost Crocodille ČR, spol. s r.o., se sídlem Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9, („Crocodille ČR, spol. s r.o.“), jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. 

Zpracováním Vašich osobních údajů můžeme pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob ve skupině Crocodille nebudou Vaše osobní údaje bez Vašeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám. 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:

(i) na přístup k osobním údajům,
(ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
(iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,
(iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech
(v) na přenositelnost údajů a
(vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a
(vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením adresovaným správci osobních údajů (tj. výše uvedené společnosti). Správce můžete kontaktovat na emailové adrese pověřence info@crocodille.com